Is uw organisatie klaar voor de AVG?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming vervangt vanaf 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De komst van deze nieuwe wetgeving zorgt terecht voor veel vragen bij bestuurders.

  • Wat betekent dit voor u als bestuurder en uw organisatie?
  • Waar moet de organisatie aan voldoen?
  • Wanneer mag u zich AVG-proof noemen?
  • Hoe heeft u veiligheid en compliance geborgd in uw organisatie?
  • Heeft u voldoende budget en mensen gereserveerd voor implementatie van de AVG in uw organisatie?

In één dag de belangrijkste speerpunten op een rij

Deze workshop is qua niveau en inhoud specifiek afgestemd op beleidsmakers en (eind)verantwoordelijken. Onze specialisten nemen u in 4 uur op een interactieve wijze mee door de nieuwe privacywetgeving. Aan de hand van casuïstiek en voorbeelden wordt het theoretische gedeelte van de AVG voor u praktisch toepasbaar.

U leert onder andere:

  • Wat de Notion of Accountibilty inhoudt;
  • Wat u dient te regelen wanneer u uw data elders hebt ondergebracht;
  • Wanneer u verplicht bent een FG (Functionaris Gegevensbescherming) aan te stellen;
  • Hoe u de Meldplicht Datalekken organiseert;
  • Interpretatie van wetsartikelen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over onze AVG training? Vul dan het onderstaande contactformulier in of bel ons op 085 - 3036 340

Gelieve uw naam in te vullen

Gelieve uw emailadres in te vullen

Vul uw telefoonnummer in